Club administratie


Rekeningnummer van de Club: BE12 9730 7800 3592

Huishoudelijk Reglement van de club:

Algemeen

Begroet de coach, ploegmaten en begeleiders bij je aankomst en vertrek. Je bent steeds op tijd aanwezig voor de training of op de wedstrijd. Minstens: 5 minuten voor de training begint aan de kant van het zwembad. 15 minuten voor het vertrek naar de uitwedstrijden. Je wordt altijd verwacht op training en op wedstrijd. Waarschuw je coach op voorhand als je niet kan deelnemen aan een training en/of wedstrijd. Wie gekwetst is of een letsel oploopt tijdens de training, waarschuwt zo snel mogelijk de coach. Wie onder invloed van alcoholische dranken of drugs naar de trainingen of de wedstrijden komt zal geweerd worden uit het zwembad.

In de kleedkamers

Kleedkamers en douches zijn geen speelruimte. Je laat de kleedkamers netjes achter: Lege flessen, doucheproducten en lege drankflesjes horen in de vuilbak. Alleen de spelers, coach en de ploegverantwoordelijke komen in de kleedkamers. Iedereen draagt zorg voor zijn eigen kledij en heeft respect voor andermans gerief. Waardevolle spullen laat je niet achter in de kleedkamers, neem ze mee naar het zwembad in je sporttas.

Materiaal

Je draagt zorg voor het materiaal (eigendom van de club en van het stadsbestuur), d.w.z.: De bal wordt enkel als waterpolobal gebruikt. Bij aanvang van de training/wedstrijd helpt iedereen om het materiaal klaar te zetten. Op het einde van de training/wedstrijd helpt iedereen om alle ballen en materiaal (vb. doelen, kegels, caps, reclamepanelen, jurytafel en scorebord) op te bergen. Dit moet op een respectvolle manier gebeuren zonder werpen en gooien. Schade is ten laste van de persoon die de schade aanricht.

Houding

Op de wedstrijden draag je een zwembroek / badpak met het logo van de club. Voor en na de wedstrijden draag je steeds je T-Shirt of Polo met het logo van de club erop en ander clubuitrusting. Tijdens de trainingen en wedstrijden wordt er 100% inzet verwacht. Bij niet deelname aan het spel tijdens een wedstrijd, moedig ik mijn ploegmaten op een faire en gedreven manier aan. Negatieve reacties worden op geen enkel moment geduld, niet in het water en ook niet op de bank of in de kleedkamer. Je schikt je steeds naar de richtlijnen van de coach. Tijdens een wedstrijd geef ik GEEN kritiek op of over scheidsrechters, medespelers en coach. Je gedraagt je ook steeds sportief tegenover de tegenstanders. Je neemt actief deel aan de voorbespreking van de wedstrijd en aan de evaluatie nadien. Je verlaat de training of de wedstrijd nooit zonder toestemming van de trainer.

Lidgelden / trainingsgelden

Het lid- en trainingsgeld wordt jaarlijks herzien door het dagelijks bestuur. In de maand januari worden de spelers via Twizzit geïnformeerd door de sportsecretarissen omtrent het lidgeld van het komend jaar. De leden betalen vóór 15 februari hun lidgeld aan de penningmeester. Leden die vóór 1 maart het lidgeld en de trainingsbijdrage nog niet betaald hebben worden niet meer toegelaten tot de trainingen en kunnen niet meer deelnemen aan de wedstrijden. Leden die in de loop van het jaar aansluiten betalen hun bijdrage voor het einde van de maand volgend op de inschrijvingen. Zij die zich hiermee niet in regel stellen worden niet meer toegelaten tot de activiteiten van de club. Lidgelden worden onder geen beding terugbetaald. Het lidgeld is ondeelbaar. Door het betalen van het lidgeld gaat het lid akkoord met het huishoudelijk reglement van de club.

Nieuwe leden

Alle potentiële leden mogen gratis deelnemen aan 3 proeftrainingen mits opgave van z’n persoonlijke gegevens. Ze kunnen definitief lid worden van de club na het volgen van de hierna vermelde procedure. De volledig ingevulde inlichtingsfiche (via de website te downloaden) wordt bezorgd aan de secretaris. Hier aansluitend ontvangt de betrokkene de nodige praktische info en documenten voor het betalen van zijn bijdrage. De persoon wordt definitief lid en kan deelnemen aan de clubactiviteiten na betaling van zijn bijdrage en de aflevering van eventueel ontbrekende identiteitsbewijzen. Door lid te worden van waterpoloclub Nieuwpoort vzw stemt het lid expliciet in met de inhoud en aanvaarding van het huishoudelijk reglement.

GDPR en Privacy

Onze ledenadministratie zit gevat in Twizzit en deze app is volledig in regel met de GDPR wetgeving. Als vereniging beperken wij ons tot het bijhouden van de essentiele data, nodig voor de normale werking van de club.
Leden hebben steeds het recht om deze informatie bij het bestuur te bevragen.

Gedurende het jaar worden er clubactiviteiten georganiseerd. Om de club en haar activiteiten te promoten wordt er gecommuniceerd via zowel on- als offline communicatiemiddelen.

Leden (en voor de minderjarige leden hun ouders of voogd) stemmen in dat waterpoloclub Nieuwpoort deze foto’s mag gebruiken zonder voorafgaand toestemming te vragen.
Leden hebben steeds het recht om te verzoeken om een gepubliceerde foto of afbeelding opnieuw te verwijderen.