De club beweegt, ook administratief

Op maandag 6 oktober was er een bestuursvergadering.

Eugene Schamp stopt zijn activiteiten als penningmeester van de club en geeft de fakkel door aan Mathias Folens die  werd aangesteld als nieuwe penningmeester.

We danken Eugene Schamp voor zijn jarenlange inzet.

Ringo Callebout en Lins Marin zijn eveneens toegetreden tot het dagelijks bestuur van de VZW.

Naast enkele administratieve formaliteiten is het belangrijkste punt dat er een budget vrijgemaakt wordt om te investeren in een nieuwe clubuitrusting.  We kijken voor nieuwe polo’s, zwembroeken en eventueel een windstopper.

Ook werd het huishoudelijk reglement goedgekeurd.  Je kan dit reglement nalezen op de website.